Στατιστικά Φυλετικών Μαχών

ΦΜ Στατιστικά

TW Stats contains tools, statistics and tracking that will enhance your TW experience. When a new world goes online, TW stats will automatically update to support that world.

Στατιστικά

Για να επιστρέψεις στο μεσαιωνικό σου χωριό, επισκέψου τη σελίδα του online παιχνιδιού Φυλετικές Μάχες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανάτρεξε στην ενότητα Φυλετικές Μάχες της ιστοσελίδας Innogames.com. Ίσως βρεις ενδιαφέροντα τα υπόλοιπα παιχνίδια στρατηγικής μας, όπως το δωρεάν online παιχνίδι Grepolis το οποίο διαδραματίζεται στην Αρχαία Ελλάδα ή το online παιχνίδι στρατηγικής Forge of Empires στο οποίο μπορείς να χτίσεις τη δική σου αυτοκρατορία εξερευνώντας νέες τεχνολογίες.

Στατιστικά

1,431,617 παικτών καταγεγραμμένων (26,355 ενεργών)
163,758 καταγεγραμμένων φυλών (2,608 ενεργών)
2,924,000 καταγεγραμμένων χωριών.
10,574,218 καταγεγραμμένων κατακτήσεων.
2,979,097 καταγεγραμμένων αλλαγών φυλής.

Αναζήτηση παίκτη και φυλής

Όνομα:

Εργαλεία κόσμων και στατιστικά

GR73 Κόσμος 73
1,577 παίκτες, 74 φυλές, 2,496 χωριά
GR72 Κόσμος 72
934 παίκτες, 76 φυλές, 3,829 χωριά
GR71 Κόσμος 71
675 παίκτες, 47 φυλές, 5,368 χωριά
GR70 Κόσμος 70
250 παίκτες, 40 φυλές, 8,159 χωριά
GR69 Κόσμος 69
213 παίκτες, 33 φυλές, 7,792 χωριά
GRP6 Casual 6
327 παίκτες, 22 φυλές, 2,736 χωριά
GRP5 Casual 5
193 παίκτες, 27 φυλές, 10,695 χωριά
GRC1 Classic
400 παίκτες, 59 φυλές, 10,536 χωριά
GR1 Κόσμος 1 (closed)
27 παίκτες, 7 φυλές, 240,063 χωριά
GR2 Κόσμος 2 (closed)
218 παίκτες, 21 φυλές, 218,766 χωριά
GR3 Κόσμος 3 (closed)
158 παίκτες, 20 φυλές, 144,252 χωριά
GR4 Κόσμος 4 (closed)
87 παίκτες, 9 φυλές, 76,844 χωριά
GR5 Κόσμος 5 (closed)
115 παίκτες, 16 φυλές, 164,116 χωριά
GR6 Κόσμος 6 (closed)
131 παίκτες, 12 φυλές, 159,787 χωριά
GR7 Κόσμος 7 (closed)
146 παίκτες, 12 φυλές, 115,755 χωριά
GR8 Κόσμος 8 (closed)
116 παίκτες, 9 φυλές, 88,920 χωριά
GR9 Κόσμος 9 (closed)
556 παίκτες, 49 φυλές, 96,173 χωριά
GR10 Κόσμος 10 (closed)
149 παίκτες, 17 φυλές, 59,613 χωριά
GR11 Κόσμος 11 (closed)
403 παίκτες, 65 φυλές, 21,129 χωριά
GR12 Κόσμος 12 (closed)
145 παίκτες, 8 φυλές, 58,495 χωριά
GR13 Κόσμος 13 (closed)
105 παίκτες, 7 φυλές, 93,870 χωριά
GR14 Κόσμος 14 (closed)
612 παίκτες, 41 φυλές, 46,574 χωριά
GR15 Κόσμος 15 (closed)
653 παίκτες, 43 φυλές, 50,795 χωριά
GR16 Κόσμος 16 (closed)
691 παίκτες, 56 φυλές, 35,785 χωριά
GR17 Κόσμος 17 (closed)
593 παίκτες, 46 φυλές, 42,704 χωριά
GR18 Κόσμος 18 (closed)
672 παίκτες, 52 φυλές, 33,250 χωριά
GR19 Κόσμος 19 (closed)
97 παίκτες, 13 φυλές, 75,849 χωριά
GR20 Κόσμος 20 (closed)
617 παίκτες, 70 φυλές, 90,928 χωριά
GR21 Κόσμος 21 (closed)
798 παίκτες, 57 φυλές, 66,032 χωριά
GR22 Κόσμος 22 (closed)
862 παίκτες, 107 φυλές, 63,407 χωριά
GR23 Κόσμος 23 (closed)
957 παίκτες, 43 φυλές, 14,324 χωριά
GR24 Κόσμος 24 (closed)
894 παίκτες, 84 φυλές, 23,165 χωριά
GR25 Κόσμος 25 (closed)
745 παίκτες, 50 φυλές, 11,390 χωριά
GR26 Κόσμος 26 (closed)
67 παίκτες, 2 φυλές, 39,719 χωριά
GR27 Κόσμος 27 (closed)
1,427 παίκτες, 82 φυλές, 13,219 χωριά
GR28 Κόσμος 28 (closed)
34 παίκτες, 3 φυλές, 30,836 χωριά
GR29 Κόσμος 29 (closed)
194 παίκτες, 20 φυλές, 25,198 χωριά
GR30 Κόσμος 30 (closed)
93 παίκτες, 12 φυλές, 29,817 χωριά
GR31 Κόσμος 31 (closed)
225 παίκτες, 19 φυλές, 18,229 χωριά
GR32 Κόσμος 32 (closed)
101 παίκτες, 14 φυλές, 17,030 χωριά
GR33 Κόσμος 33 (closed)
69 παίκτες, 11 φυλές, 16,161 χωριά
GR34 Κόσμος 34 (closed)
42 παίκτες, 2 φυλές, 13,388 χωριά
GR35 Κόσμος 35 (closed)
88 παίκτες, 4 φυλές, 14,941 χωριά
GR36 gr36 (closed)
45 παίκτες, 3 φυλές, 16,058 χωριά
GR37 gr37 (closed)
132 παίκτες, 24 φυλές, 14,915 χωριά
GR38 gr38 (closed)
543 παίκτες, 70 φυλές, 13,228 χωριά
GR39 gr39 (closed)
40 παίκτες, 2 φυλές, 11,302 χωριά
GR40 gr40 (closed)
67 παίκτες, 5 φυλές, 12,484 χωριά
GR41 gr41 (closed)
216 παίκτες, 29 φυλές, 8,629 χωριά
GR42 gr42 (closed)
135 παίκτες, 23 φυλές, 11,264 χωριά
GR43 gr43 (closed)
151 παίκτες, 15 φυλές, 9,741 χωριά
GR44 gr44 (closed)
164 παίκτες, 31 φυλές, 9,188 χωριά
GR45 gr45 (closed)
574 παίκτες, 66 φυλές, 9,072 χωριά
GR46 gr46 (closed)
327 παίκτες, 44 φυλές, 11,397 χωριά
GR47 gr47 (closed)
92 παίκτες, 14 φυλές, 10,367 χωριά
GR48 gr48 (closed)
265 παίκτες, 40 φυλές, 9,053 χωριά
GR49 gr49 (closed)
434 παίκτες, 52 φυλές, 9,318 χωριά
GR50 gr50 (closed)
310 παίκτες, 39 φυλές, 8,967 χωριά
GR51 gr51 (closed)
250 παίκτες, 35 φυλές, 8,885 χωριά
GR52 gr52 (closed)
841 παίκτες, 85 φυλές, 6,728 χωριά
GR53 Κόσμος 53 (closed)
127 παίκτες, 15 φυλές, 9,125 χωριά
GR54 gr54 (closed)
525 παίκτες, 66 φυλές, 6,580 χωριά
GR55 Κόσμος 55 (closed)
94 παίκτες, 25 φυλές, 7,816 χωριά
GR56 Κόσμος 56 (closed)
40 παίκτες, 2 φυλές, 8,368 χωριά
GR57 Κόσμος 57 (closed)
201 παίκτες, 31 φυλές, 7,200 χωριά
GR58 Κόσμος 58 (closed)
435 παίκτες, 64 φυλές, 6,796 χωριά
GR67 Κόσμος 67 (closed)
191 παίκτες, 21 φυλές, 9,692 χωριά
GR59 Κόσμος 59 (closed)
101 παίκτες, 16 φυλές, 6,435 χωριά
GR60 Κόσμος 60 (closed)
141 παίκτες, 15 φυλές, 6,304 χωριά
GR62 Κόσμος 62 (closed)
167 παίκτες, 25 φυλές, 9,958 χωριά
GR63 Κόσμος 63 (closed)
123 παίκτες, 14 φυλές, 8,319 χωριά
GR66 Κόσμος 66 (closed)
220 παίκτες, 34 φυλές, 5,894 χωριά
GR64 Κόσμος 64 (closed)
374 παίκτες, 42 φυλές, 10,369 χωριά
GR65 Κόσμος 65 (closed)
160 παίκτες, 19 φυλές, 8,565 χωριά
GR68 Κόσμος 68 (closed)
407 παίκτες, 50 φυλές, 6,907 χωριά
GR61 Κόσμος 61 (closed)
41 παίκτες, 2 φυλές, 6,595 χωριά
GRP1 Casual (closed)
270 παίκτες, 29 φυλές, 200,742 χωριά
GRP2 grp2 (closed)
431 παίκτες, 57 φυλές, 35,370 χωριά
GRP3 Casual 3 (closed)
237 παίκτες, 41 φυλές, 10,071 χωριά
GRP4 Casual 4 (closed)
28 παίκτες, 2 φυλές, 10,163 χωριά
κατάσταση διακομιστή

2021-09-21 11:31:52 EEST