Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 10: Rankings

Όνομα Φυλή Κατάταξη Βαθμολογία Κατάταξη ως επιτιθέμενος Βαθμολογία επίθεσης Κατάταξη ως αμυνόμενος Βαθμολογία άμυνας
andrinho 11888 1 396,129,528 1 167,530,818 1 228,598,710
ntigeo 11888 2 304,533,356 6 98,834,015 2 205,699,341
AggelosRomf 11888 3 266,038,860 4 118,312,582 8 147,726,278
SDODA 11888 4 263,500,082 9 88,974,327 5 174,525,755
TOP10 11888 5 257,968,750 17 73,272,004 4 184,696,746
Assassin Of Death 11888 6 256,692,172 13 83,202,018 6 173,490,154
baggeliskk 11888 7 247,523,149 27 51,015,699 3 196,507,450
PortoBello 11888 8 243,971,373 2 142,911,989 12 101,059,384
aggelosdelta 11888 9 242,774,525 3 126,053,029 10 116,721,496
omilos 11888 10 234,356,848 5 115,994,978 9 118,361,870
Nwilson 11888 11 233,271,344 15 79,051,392 7 154,219,952
manicpanic 11888 12 204,675,564 7 93,729,031 11 110,946,533
ARPYIA 11888 13 156,046,930 10 86,115,089 15 69,931,841
Lion75 11888 14 142,749,724 11 84,852,622 17 57,897,102
Intacto09 11888 15 126,599,592 8 91,596,621 22 35,002,971
salloumis 11888 16 118,366,747 26 51,343,730 16 67,023,017
kitsos1978 NEW 17 116,729,899 12 84,797,523 26 31,932,376
anouvis 11888 18 116,098,280 40 34,836,493 13 81,261,787
rebel01 NEW 19 115,406,463 24 64,604,085 18 50,802,378
piero30 NEW 20 111,988,482 19 71,442,167 20 40,546,315
Επόμενη σελίδα
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2020-08-06 18:16:31 EEST