Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 10: Rankings

Κατάταξη Σήμα Πόντοι των 40 καλύτερων Σύνολο πόντων Μέλη Μέσος όρος πόντων μελών Χωριά Μέσος όρος πόντων χωριών
1 11888 476,290,521 476,290,521 37 12,872,717 43,128 11,044
2 NEW 114,391,161 114,391,161 28 4,085,399 11,391 10,042
3 11880 23,405,731 23,405,731 19 1,231,881 2,648 8,839
4 11850 7,187,042 7,187,042 7 1,026,720 803 8,950
5 11890 2,498,486 2,498,486 14 178,463 297 8,412
6 DRINK 1,689,567 1,689,567 1 1,689,567 140 12,068
7 DNRΜΠ 664,488 664,488 8 83,061 79 8,411
8 ΜΠDNR 605,327 605,327 1 605,327 67 9,035
9 wind-D 462,791 462,791 14 33,057 79 5,858
10 D.P 59,328 59,328 2 29,664 13 4,564
11 ΗΡΩΑΣ 7,256 7,256 2 3,628 6 1,209
12 Free10 5,918 5,918 2 2,959 2 2,959
13 OPD 5,380 5,380 7 769 8 673
14 παο 707 707 1 707 1 707
15 KMZ 666 666 1 666 1 666
16 nbs 226 226 1 226 1 226
17 ZCXZCX 140 140 1 140 1 140
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-20 17:19:12 EEST

Privacy policy - Cookie options