Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 11: Rankings

Κατάταξη Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Μέσος όρος πόντων ανά χωριό
1 bloody phoenix BBQ 4,179,040 448 9,328
2 Little Annoula BBQ 4,082,816 420 9,721
3 kanu BBQ 3,657,665 367 9,966
4 AlcZ BBQ 3,461,476 321 10,783
5 Frappedia BBQ 2,979,887 314 9,490
6 gonzalez BBQ 2,904,066 316 9,190
7 spyros21 BBQ 2,794,532 313 8,928
8 lithovouni BBQ 2,593,576 283 9,165
9 www.rim.com BBQ 2,320,430 276 8,407
10 LACAMORA BBQ 2,038,212 226 9,019
11 Σταμάτης Γoνίδης BBQ 2,021,860 245 8,252
12 thorn3 BBQ 1,917,146 203 9,444
13 chobo BBQ 1,838,820 206 8,926
14 dire3 BBQ 1,700,162 175 9,715
15 sakaflias BBQ 1,678,249 179 9,376
16 El Toro BBQ 1,657,459 185 8,959
17 Abingdon BBQ 1,614,747 164 9,846
18 ωχχχχχ BBQ 1,568,659 169 9,282
19 Ntoubli BBQ 1,494,145 172 8,687
20 xatzigeo BBQ 1,410,232 154 9,157
Επόμενη σελίδα
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-14 04:53:01 EEST

Privacy policy - Cookie options