Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 12: Rankings

Φυλή Μέλη Κατάταξη Βαθμολογία Κατάταξη ως επιτιθέμενος Βαθμολογία επίθεσης Κατάταξη ως αμυνόμενος Βαθμολογία άμυνας
ΕRROR 80 1 4,508,434,798 1 2,339,442,706 1 2,168,992,092
Ιππείς 34 2 2,271,483,571 2 801,018,734 2 1,470,464,837
ERRΟR 24 3 160,986,952 3 67,012,132 3 93,974,820
EB 1 4 33,657,263 4 25,398,346 5 8,258,917
CB 1 5 17,309,180 5 8,364,012 4 8,945,168
B~N~G 2 6 4,870,356 6 622,306 6 4,248,050
ΔΕ.Π.Α 1 7 479,092 7 20,840 7 458,252
300 1 8 93,270 8 11,367 8 81,903
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-14 04:13:27 EEST

Privacy policy - Cookie options