Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 13: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: manosmod

tribe Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:manosmod
Created:2013-07-05 09:14:18
Μέλη:1Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:1,592,189
Χωριά:169
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,421
Αλλαγές φυλών:1
Κατακτήσεις:28 (+28-0)
Καλύτερη κατάταξη:203rd August 2013
Περισσότεροι βαθμοί:1,592,15805th August 2013
Περισσότερα χωριά:16802nd August 2013
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:5. (11,448,772 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:3. (4,879,420 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:5. (6,569,352 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:2,352


2024-04-20 16:05:12 EEST

Privacy policy - Cookie options