Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 14: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Iceman2728

Player Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:Iceman2728
Φυλή:T-END
Πόντοι:17,348,575
Χωριά:1,587
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,932
Αλλαγές φυλών:31
Κατακτήσεις:1657 (+1635-22)
Ημέρα εγγραφής :29th March 2011
Καλύτερη κατάταξη:130th October 2012
Περισσότεροι βαθμοί:17,225,74017th December 2012
Περισσότερα χωριά:1,58717th December 2012
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:10. (59,100,254 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:4. (53,547,170 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:32. (5,553,084 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR41 GR38 GR37 GR29 GR24 GR23 GRP2
Player's past worlds: GR81 GR79 GR78 GR65 GR60 More
Θεάσεις προφίλ:5,554


2024-04-14 05:17:58 EEST

Privacy policy - Cookie options