Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 14: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: LORD JX111

Player Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:LORD JX111
Φυλή:T-END
Πόντοι:12,078,190
Χωριά:1,134
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,651
Αλλαγές φυλών:25
Κατακτήσεις:1193 (+1178-15)
Ημέρα εγγραφής :29th March 2011
Καλύτερη κατάταξη:325th May 2012
Περισσότεροι βαθμοί:12,087,32612th December 2012
Περισσότερα χωριά:1,13412th December 2012
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:2. (101,943,443 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:5. (52,480,919 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:1. (49,462,524 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: Καμμία
Player's past worlds: GR22 GR21 GR20 GR15
Θεάσεις προφίλ:3,808


2024-04-14 04:53:54 EEST

Privacy policy - Cookie options