Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 14: Statistics

Σύνολο παικτών

Ενεργοί παίκτες

Σύνολο φυλών

Ενεργές φυλές

Σϋνολο χωριών

Εγκαταλελειμένα χωριά

Συνολικές κατακτήσεις

Σύνολο αλλαγής φυλών


2024-04-14 03:51:30 EEST

Privacy policy - Cookie options