Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 15: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: pantelis 22

Player Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:pantelis 22
Φυλή:UNION
Πόντοι:12,074,828
Χωριά:1,013
Μέσος όρος πόντων χωριών:11,920
Αλλαγές φυλών:6
Κατακτήσεις:1175 (+1139-36)
Ημέρα εγγραφής :27th June 2011
Καλύτερη κατάταξη:519th February 2013
Περισσότεροι βαθμοί:12,038,10001st March 2013
Περισσότερα χωριά:1,01001st March 2013
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:23. (43,364,404 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:15. (33,104,701 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:39. (10,259,703 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR89 GR88 GR84 GR81 GR80 GR77 GR76 GR75 GR74 GR73 GR72 GR68 GR67 GR17 GR12
Player's past worlds: GR87 GR86 GR85 GR83 GR82 More
Θεάσεις προφίλ:4,274


2024-04-20 16:55:53 EEST

Privacy policy - Cookie options