Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 15: Rankings

Κατάταξη Σήμα Πόντοι των 40 καλύτερων Σύνολο πόντων Μέλη Μέσος όρος πόντων μελών Χωριά Μέσος όρος πόντων χωριών
1 UNION 248,393,912 248,393,912 30 8,279,797 22,544 11,018
2 UNION. 64,488,178 64,488,178 24 2,687,007 6,063 10,636
3 UNΙON 37,916,097 37,916,097 17 2,230,359 3,843 9,866
4 UΝION 32,758,643 32,758,643 16 2,047,415 3,193 10,260
5 UNION_ 23,181,896 23,181,896 24 965,912 2,482 9,340
6 Liun 19,292,401 19,292,401 11 1,753,855 1,926 10,017
7 UNIΟN 16,313,079 16,313,079 23 709,264 1,725 9,457
8 MPOU 12,656,893 12,656,893 3 4,218,964 1,245 10,166
9 Liun1 1,184,035 1,184,035 1 1,184,035 123 9,626
10 ΕΛΛΑΣ 690,558 690,558 16 43,160 117 5,902
11 UΝION! 674,940 674,940 10 67,494 105 6,428
12 SPAR 565,376 565,376 12 47,115 81 6,980
13 ΜΑΓΚ 303,404 303,404 12 25,284 66 4,597
14 ViBi 145,481 145,481 29 5,017 45 3,233
15 OPD 125,176 125,176 26 4,814 53 2,362
16 ~ViBi~ 12,815 12,815 19 674 19 674
17 ΛΕΞ 8,410 8,410 1 8,410 3 2,803
18 l.o.L 4,109 4,109 1 4,109 1 4,109
19 [A] 1,163 1,163 4 291 2 582
20 GOLF 850 850 3 283 3 283
Επόμενη σελίδα
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-14 21:20:16 EEST

Privacy policy - Cookie options