Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 15: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: UNION_

tribe Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:UNION_
Created:2011-08-23 21:08:46
Μέλη:24Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:23,181,896
Χωριά:2,482
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,340
Αλλαγές φυλών:330
Κατακτήσεις:2498 (+2115-383)
Καλύτερη κατάταξη:501st January 2013
Περισσότεροι βαθμοί:24,241,66501st January 2013
Περισσότερα χωριά:2,48529th December 2012
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:7. (106,214,290 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:5. (68,641,785 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:7. (37,572,505 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:2,912


2024-04-14 03:28:27 EEST

Privacy policy - Cookie options