Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 16: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: agathon

Player Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:agathon
Φυλή:CxC
Πόντοι:9,209,638
Χωριά:897
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,267
Αλλαγές φυλών:37
Κατακτήσεις:1501 (+1240-261)
Ημέρα εγγραφής :11th October 2011
Καλύτερη κατάταξη:117th November 2011
Περισσότεροι βαθμοί:9,148,56206th September 2012
Περισσότερα χωριά:89306th September 2012
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:1. (231,495,975 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:1. (88,868,798 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:2. (142,627,177 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR81 GR57 GR51 GR24
Player's past worlds: GR87 GR82 GR68 GR67 GR62 More
Θεάσεις προφίλ:9,371


2024-04-14 20:36:05 EEST

Privacy policy - Cookie options