Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 16: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: dimitrio36

Player Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:dimitrio36
Φυλή:ΦΠΑ
Πόντοι:5,906,857
Χωριά:592
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,978
Αλλαγές φυλών:35
Κατακτήσεις:938 (+813-125)
Ημέρα εγγραφής :10th October 2011
Καλύτερη κατάταξη:221st June 2012
Περισσότεροι βαθμοί:5,821,10906th September 2012
Περισσότερα χωριά:58506th September 2012
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:30. (50,945,931 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:4. (39,430,757 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:69. (11,515,174 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR22
Player's past worlds: GR34 GR33 GR21 GR19 GR18 More
Θεάσεις προφίλ:4,186


2024-04-14 04:03:39 EEST

Privacy policy - Cookie options