Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 16: Units

Μονάδα Πληθυσμός Ταχύτητα Επίθεση Άμυνα Αμυντικό Ιππικό Αμυντικοί τοξότες Μεταφέρει Χρόνος κατασκευής βάσης
Δορατοφόρος 1 9 10 15 45 20 25 510
Ξιφομάχος 1 11 25 50 15 40 15 750
Τσεκουρομάχος 1 9 40 10 5 10 10 660
Τοξότης 1 9 15 50 40 5 10 900
Ανιχνευτής 2 4.5 0 2 1 2 0 450
Ελαφρύ Ιππικό 4 5 130 30 40 30 80 900
Έφιππος τοξότης 5 5 120 40 30 50 50 1350
Βαρύ Ιππικό 6 5.5 150 200 80 180 50 1800
Πολιορκητικός κριός 5 15 2 20 50 20 0 2400
Καταπέλτης 8 15 100 100 50 100 0 3600
Ιππότης (Paladin) 10 5 150 250 400 150 100 10800
Αριστοκράτης 100 17.5 30 100 50 100 0 9000
Militia 0 0.017 0 15 45 25 0 1

2024-04-20 16:08:35 EEST

Privacy policy - Cookie options