Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 17: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Raw Retribution

tribe Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:Raw Retribution
Created:2011-11-28 19:08:49
Μέλη:35Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:27,713,382
Χωριά:2,855
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,707
Αλλαγές φυλών:685
Κατακτήσεις:4874 (+4024-850)
Καλύτερη κατάταξη:328th September 2012
Περισσότεροι βαθμοί:28,204,92012th January 2013
Περισσότερα χωριά:2,87312th January 2013
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:3. (88,167,415 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:3. (51,485,716 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:3. (36,681,699 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:4,424


2024-04-20 16:42:29 EEST

Privacy policy - Cookie options