Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 19: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: TWA+PANIC

tribe Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:TWA+PANIC
Created:2013-10-03 23:08:37
Μέλη:4Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:76,290
Χωριά:10
Μέσος όρος πόντων χωριών:7,629
Αλλαγές φυλών:108
Κατακτήσεις:353 (+352-1)
Καλύτερη κατάταξη:105th October 2013
Περισσότεροι βαθμοί:109,412,30411th October 2013
Περισσότερα χωριά:11,00811th October 2013
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:2. (44,764,543 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:4. (2,948,378 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:2. (41,816,165 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:1,978


2024-04-20 16:58:27 EEST

Privacy policy - Cookie options