Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 20: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: gavros1974

Player Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:gavros1974
Φυλή:ΚURΟV.
Πόντοι:9,425,149
Χωριά:780
Μέσος όρος πόντων χωριών:12,084
Αλλαγές φυλών:6
Κατακτήσεις:899 (+864-35)
Ημέρα εγγραφής :04th September 2012
Καλύτερη κατάταξη:322nd July 2013
Περισσότεροι βαθμοί:9,425,14928th September 2013
Περισσότερα χωριά:78028th September 2013
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:18. (82,609,033 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:7. (55,738,866 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:37. (26,870,167 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: Καμμία
Player's past worlds: GR41 GR40 GR39 GR38 GR37 More
Θεάσεις προφίλ:3,847


2024-04-20 17:16:30 EEST

Privacy policy - Cookie options