Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 20: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Shhh!?

tribe Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:Shhh!?
Created:2012-09-06 17:05:06
Μέλη:20Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:20,674,458
Χωριά:2,150
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,616
Αλλαγές φυλών:400
Κατακτήσεις:4944 (+3781-1163)
Καλύτερη κατάταξη:423rd September 2013
Περισσότεροι βαθμοί:21,815,21231st July 2013
Περισσότερα χωριά:2,31131st July 2013
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:6. (328,241,942 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:7. (92,610,894 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:5. (235,631,048 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:3,723


2024-04-20 17:32:55 EEST

Privacy policy - Cookie options