Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 20: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: KURΟV

tribe Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:KURΟV
Created:2012-07-18 04:05:51
Μέλη:20Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:45,819,088
Χωριά:4,704
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,740
Αλλαγές φυλών:410
Κατακτήσεις:18717 (+16717-2000)
Καλύτερη κατάταξη:111th November 2012
Περισσότεροι βαθμοί:152,545,00325th September 2013
Περισσότερα χωριά:14,91525th September 2013
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:5. (355,270,225 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:4. (234,811,781 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:6. (120,458,444 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:8,719


2024-04-14 20:32:20 EEST

Privacy policy - Cookie options