Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 20: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: KUROV

tribe Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:KUROV
Created:2012-07-20 20:05:27
Μέλη:29Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:68,231,448
Χωριά:6,941
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,830
Αλλαγές φυλών:375
Κατακτήσεις:19249 (+17146-2103)
Καλύτερη κατάταξη:130th November 2012
Περισσότεροι βαθμοί:159,766,83925th September 2013
Περισσότερα χωριά:15,61925th September 2013
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:3. (800,711,778 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (402,682,847 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:3. (398,028,931 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:10,088


2024-04-14 04:52:03 EEST

Privacy policy - Cookie options