Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 22: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: hYdRα

Player Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:hYdRα
Φυλή:Nobles
Πόντοι:10,862,326
Χωριά:1,131
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,604
Αλλαγές φυλών:3
Κατακτήσεις:2655 (+2596-59)
Ημέρα εγγραφής :24th January 2013
Καλύτερη κατάταξη:117th July 2013
Περισσότεροι βαθμοί:10,862,32613th December 2013
Περισσότερα χωριά:1,13113th December 2013
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:4. (104,756,283 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (72,428,493 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:15. (32,327,790 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR17
Player's past worlds: GR50 GR27 GR21 GR20 GR19 More
Θεάσεις προφίλ:5,602


2024-04-14 19:41:41 EEST

Privacy policy - Cookie options