Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 22: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: filologiggy

Player Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:filologiggy
Φυλή:Nobles
Πόντοι:8,687,748
Χωριά:801
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,846
Αλλαγές φυλών:3
Κατακτήσεις:1510 (+1467-43)
Ημέρα εγγραφής :24th January 2013
Καλύτερη κατάταξη:201st March 2013
Περισσότεροι βαθμοί:8,687,74813th December 2013
Περισσότερα χωριά:80109th December 2013
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:11. (68,918,296 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:5. (50,831,132 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:34. (18,087,164 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: Καμμία
Player's past worlds: GR34 GR33 GR32 GR31 GR30 More
Θεάσεις προφίλ:3,786


2024-04-14 04:35:01 EEST

Privacy policy - Cookie options