Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 23: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Genlyn

Player Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:Genlyn
Φυλή:SOS-ΟY
Πόντοι:1,030,474
Χωριά:119
Μέσος όρος πόντων χωριών:8,659
Αλλαγές φυλών:4
Κατακτήσεις:142 (+132-10)
Ημέρα εγγραφής :03rd April 2013
Καλύτερη κατάταξη:106th September 2013
Περισσότεροι βαθμοί:1,030,47413th September 2013
Περισσότερα χωριά:11913th September 2013
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:15. (2,959,428 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:8. (1,698,667 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:24. (1,260,761 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: Καμμία
Player's past worlds: GR48 GR47 GR44 GR43 GR42 More
Θεάσεις προφίλ:3,893


2024-04-14 20:05:11 EEST

Privacy policy - Cookie options