Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 24: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: ALL ... ONE

tribe Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:ALL ... ONE
Created:2014-01-29 23:10:46
Μέλη:20Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:12,907,960
Χωριά:1,349
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,569
Αλλαγές φυλών:22
Κατακτήσεις:222 (+212-10)
Καλύτερη κατάταξη:408th February 2014
Περισσότεροι βαθμοί:13,691,78011th February 2014
Περισσότερα χωριά:1,41211th February 2014
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:5. (84,730,827 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:4. (38,342,175 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:4. (46,388,652 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:1,778


2024-04-20 15:58:45 EEST

Privacy policy - Cookie options