Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 26: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: nemotakis

Player Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:nemotakis
Φυλή:CxC
Πόντοι:13,875,642
Χωριά:1,355
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,240
Αλλαγές φυλών:20
Κατακτήσεις:1770 (+1613-157)
Ημέρα εγγραφής :05th September 2013
Καλύτερη κατάταξη:105th January 2014
Περισσότεροι βαθμοί:14,073,26220th January 2015
Περισσότερα χωριά:1,35521st December 2014
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:3. (192,257,908 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:3. (79,812,735 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:5. (112,445,173 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR58 GR51 GR37 GRP3
Player's past worlds: GR82 GR78 GR74 GR71 GR70 More
Θεάσεις προφίλ:5,556


2024-04-14 05:03:00 EEST

Privacy policy - Cookie options