Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 26: Units

Μονάδα Πληθυσμός Ταχύτητα Επίθεση Άμυνα Αμυντικό Ιππικό Αμυντικοί τοξότες Μεταφέρει Χρόνος κατασκευής βάσης
Δορατοφόρος 1 11.25 10 15 45 20 25 637.5
Ξιφομάχος 1 13.75 25 50 15 40 15 937.5
Τσεκουρομάχος 1 11.25 40 10 5 10 10 825
Τοξότης 1 11.25 15 50 40 5 10 1125
Ανιχνευτής 2 5.625 0 2 1 2 0 562.5
Ελαφρύ Ιππικό 4 6.25 130 30 40 30 80 1125
Έφιππος τοξότης 5 6.25 120 40 30 50 50 1687.5
Βαρύ Ιππικό 6 6.875 150 200 80 180 50 2250
Πολιορκητικός κριός 5 18.75 2 20 50 20 0 3000
Καταπέλτης 8 18.75 100 100 50 100 0 4500
Ιππότης (Paladin) 10 6.25 150 250 400 150 100 13500
Αριστοκράτης 100 21.875 30 100 50 100 0 11250
Militia 0 0.017 0 15 45 25 0 1

2024-04-14 04:09:17 EEST

Privacy policy - Cookie options