Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 27: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Glad1 Glad1

Player Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:Glad1 Glad1
Φυλή:ΑΡΞ
Πόντοι:615,938
Χωριά:66
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,332
Αλλαγές φυλών:12
Κατακτήσεις:378 (+372-6)
Ημέρα εγγραφής :30th October 2013
Καλύτερη κατάταξη:225th March 2014
Περισσότεροι βαθμοί:618,78611th April 2014
Περισσότερα χωριά:6711th April 2014
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:3. (3,781,402 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:3. (1,776,229 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:5. (2,005,173 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR30 GR19
Player's past worlds: GR75 GR58 GR57 GR56 GR55 More
Θεάσεις προφίλ:2,339


2024-04-14 21:20:54 EEST

Privacy policy - Cookie options