Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 27: Rankings

Κατάταξη Σήμα Πόντοι των 40 καλύτερων Σύνολο πόντων Μέλη Μέσος όρος πόντων μελών Χωριά Μέσος όρος πόντων χωριών
1 ΑΡΞ3OY 12,169,519 13,562,171 58 233,831 1,672 8,111
2 V300V 4,649,951 4,932,072 59 83,594 761 6,481
3 ΑΡΞ 4,154,839 4,209,286 45 93,540 588 7,159
4 SEKS 3,494,620 3,531,332 45 78,474 445 7,936
5 SEΚS 2,215,447 2,225,358 44 50,576 325 6,847
6 ΑΡΞ-- 2,080,754 2,093,065 45 46,513 286 7,318
7 DeltaD 1,999,853 2,023,918 50 40,478 299 6,769
8 ΑΡΞ3OΥ 1,938,716 1,942,328 42 46,246 273 7,115
9 3ουαρξ 1,885,798 1,885,798 29 65,028 253 7,454
10 ΑΡΞ5 1,729,706 1,734,300 42 41,293 264 6,569
11 ΑΡΞ4 1,695,103 1,715,383 47 36,498 257 6,675
12 AΡΞ3OY 1,395,527 1,395,527 36 38,765 190 7,345
13 SΕKS 1,269,971 1,269,971 23 55,216 183 6,940
14 ΑΡΞ3ΟΥ 1,136,398 1,136,398 32 35,512 171 6,646
15 1821 1,032,415 1,032,415 19 54,338 153 6,748
16 ΑΡΞ. 905,848 905,848 28 32,352 146 6,204
17 V3OOV1 884,296 884,296 30 29,477 186 4,754
18 ΑΡΞ2 881,125 925,588 50 18,512 171 5,413
19 ΜΑΜ 761,473 761,473 13 58,575 101 7,539
20 G.O 385,485 385,485 15 25,699 52 7,413
Επόμενη σελίδα
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-20 16:20:14 EEST

Privacy policy - Cookie options