Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 27: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: ΣΕΛΙΝO KΑΡΟΤO ΣΚΟΡΔΟ

tribe Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:ΣΕΛΙΝO KΑΡΟΤO ΣΚΟΡΔΟ
Created:2013-12-13 23:09:26
Μέλη:44Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:2,215,447
Χωριά:325
Μέσος όρος πόντων χωριών:6,847
Αλλαγές φυλών:310
Κατακτήσεις:839 (+331-508)
Καλύτερη κατάταξη:510th April 2014
Περισσότεροι βαθμοί:2,215,44714th April 2014
Περισσότερα χωριά:32510th April 2014
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:3. (19,984,385 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:3. (8,170,227 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:2. (11,814,158 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:1,862


2024-04-14 21:28:42 EEST

Privacy policy - Cookie options