Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 28: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Omino3

Player Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:Omino3
Φυλή:AJE
Πόντοι:11,334,237
Χωριά:1,132
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,013
Αλλαγές φυλών:16
Κατακτήσεις:1463 (+1353-110)
Ημέρα εγγραφής :24th January 2014
Καλύτερη κατάταξη:321st December 2014
Περισσότεροι βαθμοί:11,334,29423rd May 2015
Περισσότερα χωριά:1,13223rd May 2015
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:6. (148,152,688 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:4. (110,910,670 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:10. (37,242,018 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: Καμμία
Player's past worlds: GR38 GR37 GR36 GR35 GR30 More
Θεάσεις προφίλ:2,373


2024-04-20 16:27:27 EEST

Privacy policy - Cookie options