Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 28: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: kingniorantes

Player Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:kingniorantes
Φυλή:AJE
Πόντοι:13,646,226
Χωριά:1,398
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,761
Αλλαγές φυλών:21
Κατακτήσεις:1684 (+1583-101)
Ημέρα εγγραφής :25th January 2014
Καλύτερη κατάταξη:111th June 2014
Περισσότεροι βαθμοί:13,646,22618th August 2015
Περισσότερα χωριά:1,39821st June 2015
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:2. (209,830,559 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (125,286,096 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:3. (84,544,463 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR45 GR25 GRP8
Player's past worlds: GR88 GR83 GR78 GR68 GR67 More
Θεάσεις προφίλ:6,022


2024-04-14 05:24:28 EEST

Privacy policy - Cookie options