Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 29: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Silica

Player Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:Silica
Φυλή:ΤΕΛΟΣ
Πόντοι:5,455,989
Χωριά:451
Μέσος όρος πόντων χωριών:12,098
Αλλαγές φυλών:5
Κατακτήσεις:469 (+466-3)
Ημέρα εγγραφής :26th March 2014
Καλύτερη κατάταξη:424th March 2015
Περισσότεροι βαθμοί:5,455,51801st April 2015
Περισσότερα χωριά:45124th March 2015
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:14. (14,057,008 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:6. (13,607,529 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:78. (449,479 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR20 GR5
Player's past worlds: GR36 GR34 GR33 GR28 GR27 More
Θεάσεις προφίλ:861


2024-04-14 20:26:09 EEST

Privacy policy - Cookie options