Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 29: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: The End.

tribe Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:The End.
Created:2014-03-21 11:08:19
Μέλη:14Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:2,956,180
Χωριά:360
Μέσος όρος πόντων χωριών:8,212
Αλλαγές φυλών:700
Κατακτήσεις:1572 (+919-653)
Καλύτερη κατάταξη:127th March 2014
Περισσότεροι βαθμοί:4,928,63422nd October 2014
Περισσότερα χωριά:55722nd October 2014
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:7. (6,343,894 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:6. (3,109,850 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:8. (3,234,044 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:1,778


2024-04-14 05:05:04 EEST

Privacy policy - Cookie options