Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 3: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Cannibals 6

tribe Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:Cannibals 6
Created:Άγνωστο
Μέλη:25Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:157,483,533
Χωριά:14,423
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,919
Αλλαγές φυλών:151
Κατακτήσεις:18728 (+17864-864)
Καλύτερη κατάταξη:206th April 2011
Περισσότεροι βαθμοί:213,257,58012th November 2011
Περισσότερα χωριά:20,49012th November 2011
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:3. (1,132,754,969 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (819,112,320 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:4. (313,642,649 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:6,400


2024-04-14 21:09:53 EEST

Privacy policy - Cookie options