Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 3: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Cannibals 3

tribe Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:Cannibals 3
Created:Άγνωστο
Μέλη:30Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:116,688,874
Χωριά:11,383
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,251
Αλλαγές φυλών:241
Κατακτήσεις:15269 (+12467-2802)
Καλύτερη κατάταξη:219th June 2011
Περισσότεροι βαθμοί:167,997,04725th May 2011
Περισσότερα χωριά:16,53425th May 2011
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:2. (1,489,242,633 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:3. (796,189,124 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:2. (693,053,509 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:4,656


2024-04-14 05:38:28 EEST

Privacy policy - Cookie options