Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 32: Rankings

Φυλή Μέλη Κατάταξη Βαθμολογία Κατάταξη ως επιτιθέμενος Βαθμολογία επίθεσης Κατάταξη ως αμυνόμενος Βαθμολογία άμυνας
DnDΔΝT 40 1 504,256,671 1 351,815,451 1 152,441,220
DnDΔΝΤ 25 2 94,593,117 2 64,082,085 2 30,511,032
Psycho 21 3 70,238,244 3 41,135,575 3 29,102,669
BIRDS 3 4 16,305,875 5 569,196 4 15,736,679
{G.A} 1 5 7,161,039 4 925,217 6 6,235,822
Garg 1 6 6,447,163 6 81,715 5 6,365,448
Σκύλος 1 7 4,406,265 11 747 7 4,405,518
ΕΤΣΙ 1 8 1,886,889 10 2,600 8 1,884,289
Deus 1 9 1,160,850 9 3,506 9 1,157,344
xxx 1 10 240,764 7 70,314 10 170,450
HRD 1 11 24,058 8 18,293 11 5,765
ΕΡΩΣ 1 12 0 13 0 12 0
SUN 1 13 0 12 0 13 0
ΠΑΠ 1 14 0 14 0 14 0
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-14 20:12:53 EEST

Privacy policy - Cookie options