Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 32: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Gargoyles

tribe Graph


Κατάταξη:5.
Όνομα:Gargoyles
Created:2015-08-14 15:12:16
Μέλη:1Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:14,801
Χωριά:2
Μέσος όρος πόντων χωριών:7,401
Αλλαγές φυλών:1
Κατακτήσεις:22 (+8-14)
Καλύτερη κατάταξη:529th December 2015
Περισσότεροι βαθμοί:66,87522nd August 2015
Περισσότερα χωριά:1016th August 2015
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:6. (6,447,163 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:6. (81,715 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:5. (6,365,448 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:1,346


2024-04-14 21:27:29 EEST

Privacy policy - Cookie options