Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 35: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Assassin Of Death

Player Graph


Κατάταξη:1.
Όνομα:Assassin Of Death
Φυλή:REC!
Πόντοι:6,712,519
Χωριά:572
Μέσος όρος πόντων χωριών:11,735
Αλλαγές φυλών:1
Κατακτήσεις:666 (+655-11)
Ημέρα εγγραφής :11th July 2015
Καλύτερη κατάταξη:122nd December 2015
Περισσότεροι βαθμοί:6,712,51913th September 2016
Περισσότερα χωριά:57208th August 2016
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:3. (14,914,054 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (13,238,705 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:8. (1,675,349 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR86 GR84 GR83 GR82 GR81 GR79 GR78 GR76 GR73 GR72 GR71 GR70 GR66 GR65 GR62 GR61 GR60 GR58 GR56 GR54 GR53 GR44 GR43 GR41 GR39 GR34 GR10 GRP2 GRP3 GRP4 GRP5 GRP6 GRP8
Player's past worlds: GR89 GR88 GR87 GR85 GR84 More
Θεάσεις προφίλ:3,188


2024-04-14 03:41:08 EEST

Privacy policy - Cookie options