Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 35: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: savelectric

Player Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:savelectric
Φυλή:REC!
Πόντοι:6,028,570
Χωριά:563
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,708
Αλλαγές φυλών:4
Κατακτήσεις:673 (+665-8)
Ημέρα εγγραφής :15th July 2015
Καλύτερη κατάταξη:218th June 2016
Περισσότεροι βαθμοί:6,028,06923rd September 2016
Περισσότερα χωριά:56308th August 2016
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:2. (16,213,160 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:1. (14,553,621 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:9. (1,659,535 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR45 GR43 GR29 GRP1 GRP2 GRP3 GRP5
Player's past worlds: GR82 GR81 GR77 GR76 GR74 More
Θεάσεις προφίλ:2,128


2024-04-20 17:20:30 EEST

Privacy policy - Cookie options