Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 35: Rankings

Κατάταξη Σήμα Πόντοι των 40 καλύτερων Σύνολο πόντων Μέλη Μέσος όρος πόντων μελών Χωριά Μέσος όρος πόντων χωριών
1 REC! 93,873,968 104,473,056 70 1,492,472 9,933 10,518
2 ~REC~ 601,607 601,607 13 46,277 84 7,162
3 Ι,Λ 2,049 2,049 3 683 3 683
4 300 0 0 0 0 0 0
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2024-04-20 17:34:05 EEST

Privacy policy - Cookie options