Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 35: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: 300GR

tribe Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:300GR
Created:2015-12-09 17:08:53
Μέλη:0Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:0
Χωριά:0
Μέσος όρος πόντων χωριών:0
Αλλαγές φυλών:2
Κατακτήσεις:7 (+3-4)
Καλύτερη κατάταξη:419th September 2016
Περισσότεροι βαθμοί:9,32530th December 2015
Περισσότερα χωριά:330th December 2015
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:4. (0 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:4. (0 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:4. (0 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:1,494


2024-04-14 04:00:36 EEST

Privacy policy - Cookie options