Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 35: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: ~RESURRECTION~

tribe Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:~RESURRECTION~
Created:2015-07-15 13:09:10
Μέλη:13Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:601,607
Χωριά:84
Μέσος όρος πόντων χωριών:7,162
Αλλαγές φυλών:871
Κατακτήσεις:2827 (+1890-937)
Καλύτερη κατάταξη:207th August 2015
Περισσότεροι βαθμοί:8,633,89130th March 2016
Περισσότερα χωριά:1,01731st March 2016
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:2. (7,087,359 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (4,108,582 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:2. (2,978,777 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:1,926


2024-04-14 04:34:23 EEST

Privacy policy - Cookie options