Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr36: Units

Μονάδα Πληθυσμός Ταχύτητα Επίθεση Άμυνα Αμυντικό Ιππικό Αμυντικοί τοξότες Μεταφέρει Χρόνος κατασκευής βάσης
Δορατοφόρος 1 18 10 15 45 20 25 510
Ξιφομάχος 1 22 25 50 25 40 15 750
Τσεκουρομάχος 1 18 40 10 5 10 10 660
Ανιχνευτής 2 9 0 2 1 2 0 450
Ελαφρύ Ιππικό 4 10 130 30 40 30 80 900
Βαρύ Ιππικό 6 11 150 200 80 180 50 1800
Πολιορκητικός κριός 5 30 2 20 50 20 0 2400
Καταπέλτης 8 30 100 100 50 100 0 3600
Ιππότης (Paladin) 10 10 150 250 400 150 100 10800
Αριστοκράτης 100 35 30 100 50 100 0 9000
Militia 0 0.017 0 15 45 25 0 1

2024-04-14 20:09:36 EEST

Privacy policy - Cookie options