Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr37: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: mimina

Player Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:mimina
Φυλή:CxC
Πόντοι:6,960,821
Χωριά:687
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,132
Αλλαγές φυλών:3
Κατακτήσεις:984 (+935-49)
Ημέρα εγγραφής :11th November 2015
Καλύτερη κατάταξη:311th December 2016
Περισσότεροι βαθμοί:6,961,76706th June 2017
Περισσότερα χωριά:68702nd June 2017
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:15. (67,052,090 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:7. (38,897,607 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:23. (20,703,554 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR26 GRP1
Player's past worlds: GR71 GR51 GR47 GR45 GR41 More
Θεάσεις προφίλ:1,205


2024-04-14 20:58:28 EEST

Privacy policy - Cookie options