Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr38: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Nightmare

tribe Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:Nightmare
Created:2016-01-24 17:06:09
Μέλη:34Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:13,906,586
Χωριά:1,476
Μέσος όρος πόντων χωριών:9,422
Αλλαγές φυλών:166
Κατακτήσεις:3926 (+3612-314)
Καλύτερη κατάταξη:116th March 2016
Περισσότεροι βαθμοί:23,660,96528th July 2016
Περισσότερα χωριά:2,45228th July 2016
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:3. (96,936,642 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (66,173,458 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:4. (24,339,177 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:5,604


2024-04-14 19:56:20 EEST

Privacy policy - Cookie options