Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 4: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: Lexander

Player Graph


Κατάταξη:4.
Όνομα:Lexander
Φυλή:.MafiA
Πόντοι:18,496,108
Χωριά:1,530
Μέσος όρος πόντων χωριών:12,089
Αλλαγές φυλών:10
Κατακτήσεις:1901 (+1795-106)
Ημέρα εγγραφής :22nd July 2009
Καλύτερη κατάταξη:428th June 2011
Περισσότεροι βαθμοί:18,496,10802nd November 2011
Περισσότερα χωριά:1,53001st November 2011
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:18. (99,531,593 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:9. (88,283,728 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:50. (11,247,865 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR14
Player's past worlds: GR21 GR20 GR19 GR18 GR17 More
Θεάσεις προφίλ:5,250


2024-04-14 04:06:34 EEST

Privacy policy - Cookie options