Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 4: Rankings

Φυλή Μέλη Κατάταξη Βαθμολογία Κατάταξη ως επιτιθέμενος Βαθμολογία επίθεσης Κατάταξη ως αμυνόμενος Βαθμολογία άμυνας
.MafiA 40 1 3,951,298,676 1 2,983,825,517 1 967,473,159
YAKUZΑ 16 2 517,015,083 2 249,989,823 2 267,025,260
M-AMES 1 3 108,748,904 4 39,909,801 3 68,839,103
ΜΠΟΡ 2 4 84,499,426 5 32,055,163 4 52,444,263
nod32 1 5 54,696,061 3 49,851,288 8 4,844,773
CMF 1 6 53,870,488 6 17,048,814 5 36,821,674
ax 1 7 13,792,120 7 5,940,999 6 7,851,121
ΜΥΡ 1 8 8,792,890 8 3,862,439 7 4,930,451
n.a. 1 9 1,080,708 9 526,462 9 554,246
Κατάταξη:
Αναζήτηση:

2019-09-17 16:14:14 EEST

Site by Clash Rank - Report error - Privacy policy - 1