Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: Κόσμος 4: Tribe

Προφίλ φυλής Φυλετικών Μαχών: Italian Mafia:Cosa Nostra

tribe Graph


Κατάταξη:2.
Όνομα:Italian Mafia:Cosa Nostra
Created:Άγνωστο
Μέλη:16Κατάταξη βάση νικών αντιπάλων
Πόντοι:47,890,418
Χωριά:4,611
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,386
Αλλαγές φυλών:888
Κατακτήσεις:19046 (+16956-2090)
Καλύτερη κατάταξη:204th May 2009
Περισσότεροι βαθμοί:140,329,64014th February 2011
Περισσότερα χωριά:13,69114th February 2011
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:2. (517,015,083 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (249,989,823 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:2. (267,025,260 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Θεάσεις προφίλ:7,658


2024-04-14 05:07:19 EEST

Privacy policy - Cookie options