Στατιστικά Φυλετικών Μαχών: gr42: Player

Προφίλ παίκτη Φυλετικών Μαχών: depi2008

Player Graph


Κατάταξη:3.
Όνομα:depi2008
Φυλή:SOL
Πόντοι:4,983,580
Χωριά:492
Μέσος όρος πόντων χωριών:10,129
Αλλαγές φυλών:19
Κατακτήσεις:667 (+628-39)
Ημέρα εγγραφής :07th September 2016
Καλύτερη κατάταξη:212th June 2017
Περισσότεροι βαθμοί:5,006,95125th July 2017
Περισσότερα χωριά:49521st July 2017
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων:3. (53,480,213 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως επιτιθέμενος:2. (44,353,762 score)
Κατάταξη βάση νικών έναντι αντιπάλων ως αμυνομένος:12. (7,542,172 score)
Προφίλ:Προφίλ εντός παιχνιδιού
Άλλοι κόσμοι του παίκτη: GR89 GR88 GR87 GR74 GR56 GRP3
Player's past worlds: GR86 GR85 GR84 GR83 GR82 More
Θεάσεις προφίλ:1,618


2024-04-14 03:49:07 EEST

Privacy policy - Cookie options